Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển hàng hóa

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển Phí vận chuyển hay giá cước vận chuyển là yếu tố vô cùng quang trọng . Đối với đơn vị vận chuyển nó là yếu tố quan trọng nhất để khách hàng cân nhắc lựa chọn đơn vị hợp tác bên cạnh chất lượng dịch … Đọc tiếp Các yếu tố ảnh hưởng đến giá cước vận chuyển hàng hóa